ژاپن پول نفت ایران را پرداخت کرد

ایران در جهان

بعد از گذشت یکسال و در پی کاهش بخشی از تحریم های ایران، ژاپن برای اولین بار در یک سال گذشته اقدام به پرداخت پول نفت ایران کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری رویترز به نقل از برخی منابع از پرداخت پول نفت ایران در هفته گذشته توسط ژاپن خبر داد که این امر ژاپن را اولین پرداخت کننده پول نفت ایران بعد از کاهش بخشی از تحریم های ایران کرد.

این خبر توسط سه منبع مطلع در اختیار خبرگزاری رویترز قرار گرفته است.

بنا بر این گزارش، پیشدستی ژاپن در پرداخت بدهی های خود به ایران موجب خواهد شد تا این کشور از موقعیت بهتری برای سرمایه گذاری در بخش نفت و گاز ایران نسبت به دیگر رقبای بین المللی خود به دست آورد.

همچنین این سه منبع که خواسته اند نامشان فاش نشود تائید کرده اند که در هفته گذشته 550 میلیون دلار از پول های بلوکه شده ایران توسط یک بانک ژاپنی آزاد شده اند.

شایان ذکر است یکی از این سه منبع میزان پول آزاد شده ایران را بیشتر از 550 میلیون دلار اعلام کرده است.