رسانه های آلمانی خبر دادند:

آژانس امنیت ملی آمریکا از شرودر جاسوسی کرده است

آمریکا اروپا

به گزارش رسانه های آلمانی آژانس امنیتی آمریکا پیش از آغاز حمله به عراق در سال 2003 مکالمات "گرهارد شرودر" صدراعظم پیشین آلمان را شنود کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اشتاندارد، تحقیقات شبکه نورد دویچه روندفونک (NDR) و روزنامه زود دویچه نشان می دهد "گرهارد شرودر" صدراعظم آلمان پیشین آلمان نیز هدف اقدامات جاسوسی آژانس امنیت ملی آمریکا (NSA) قرار گرفته است.

بر این اساس این اقدام در پی مخالفت شردور با شرکت آلمان در حمله نظامی به عراق در سال 2003 انجام گرفته به گونه ای که نام شرودر اواخر سال 2002 در فهرست اسامی افراد و سازمان های هدف آژانس امنیت ملی آمریکا قرار داشته است.

این در حالی است که در پی افشای جاسوسی آمریکا از "آنگلا مرکل" انتقادهای زیادی در آلمان متوجه واشنگتن شد. بسیاری از منتقدان بر این باور بودند که جاسوسی آمریکایی ها مختص به مرکل نبوده و اسلاف وی از جمله شرودر را نیز شامل می شده است.

"باراک اوباما" رئیس جمهوری آمریکا اواسط ژانویه اعلام کرد برنامه شنود تلفنی در شکل کنونی آن از دستور کار دولت وی خارج شده است. قرار است نقشه راه جدید برای ماموریت های دستگاه جاسوسی آمریکا اواخر ماه مارس از سوی کاخ سفید اعلام شود.