اجلاس همکاری های اقتصادی اوراسیا با شرکت نمایندگان ایران در ترکیه آغاز شد

اوراسیا

آنکارا - ایرنا - هفدهمین اجلاس همکاری های اقتصادی ˈاوراسیاˈ با شرکت مقامات و شخصیت های علمی کشورهای آسیایی و اروپایی از جمله ایران در استانبول آغاز بکار کرد.

به گزارش روز چهارشنبه ایرنا، ˈمنوچهر متکیˈ وزیر خارجه اسبق ایران، ˈ هادی سلیمانپورˈ مدیر مرکز آموزش و پژوهش وزارت خارجه و ˈپریسا فتوحیˈ کارشناس معاونت بین الملل وزارت نفت در این اجلاس حضور دارند.

شرکت کنندگان در این اجلاس در باره راهکارهای توسعه همکاری های اقتصادی برای افزایش رفاه اجتماعی کشورها ، همکاری های مشترک اروپایی و اهمیت رونق بخشیدن به ˈجاده ابریشمˈ در توسعه اقتصادی به بحث و تبادل نظر خواهند پرداخت.

شرکت کننده در این اجلاس در چهار کار گروه با عناوین آینده اقتصادی انرژی در مدیریت های منطقه ای و جهانی از نگاه کشورهای جاده ابریشم ، راه کارهای رسیدن به فناوری مدیریت منطقه ای ، اهمیت گفت و گوهای منطقه ای و جهانی برای دستیابی به صلح جهانی و امنیت انرژی تبادل نظر می کنند.

سه نماینده جمهوری اسلامی ایران نیز در این کارگروه ها به ایراد سخنرانی می پردازند.

خاورم ** 230**1651
کد N105693