وزیر تعاون در حاشیه جلسه هیات دولت: /۲/

ارائه سبد کالا ارتباطی به یارانه نقدی ندارد

دولت

در مرحله اول ۹ میلیون و ۷۰۰خانوار برای دریافت سبد کالا معرفی شده‌اند که اعتبار در نظر گرفته در کارتهای آن‌ها از بین رفتنی نیست و هر زمانی که به مراکز اعلام شده مراجعه کنند می‌توانند این کالا‌ها را دریافت کنند

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: ارائه این سبد کالا هیچ ارتباطی به یارانه نقدی ندارد این‌ها دو سیاست جداگانه هستند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، علی ربیعی در پایان جلسه امروز هیات دولت با حضوردرجمع خبرنگاران با اشاره به بحث ارائه سبد کالا عنوان کرد: به طور کلی دولت سیاستهای کلانی دارد. یکی از مهم‌ترین آن‌ها سیاستهای رفاهی است که در دولت به آن اعتقاد داری. م برای همین هم در خصوص این ساسیت‌ها دولت از ما برنامه خواست این نشان می‌دهد که ما فرق شهر و روستا را درک می‌کنیم.

وی با بیان اینکه فشار بر زندگی مردم در بر دولت قابل درک است، گفت: علاوه براین دولت مردان نیز به شکل ملموسی با این فشار‌ها زندگی کرده‌اند. ما پدیده دولت و مردم را از یکدیگر جدا نمی‌دانیم. تاکید رئیس‌جمهو‌رنیز برای ما این بود که نهادهای قانونی همچون شورای عالی رفاه در زمینه فقر مطالعات جدی کند که قطعا آثار آن را خواهیم دید.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: بخشی از این سیاستهای رفاهی دربحث بودجه امسال در زمینه افزایش بیمه‌ها و بخشی نیز دربحث هدفمندی یارانه‌ها متبلو رشده است. برای مثال بحث مقابله با فقر ناشی از درمان همواره مورد توجه هیات وزیران است و در جلسات متعدد نیز مورد بررسی قرار گرفته است و دستگاههای زیادی در خصوص آن مطالعاتی داشته‌اند که این مطالعات منوط به بحث هدفمندی یارانه‌ها شد.

وی ادامه داد: اگر از سال آینده مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها آغاز شود، مردم آثار این سیاست‌ها راحس می‌کنند همچنین سیاستهای فوری رفاهی از دیگر سیاستهایی هستند که حتی در کشورهای بسیار توسعه یافته نیز مورد استفاده قرار می‌گیرند وحتی دولت‌ها را با همین سیاست‌ها مورد سنجش قرار می‌دهند.

ربیعی با بیان اینکه ما برای حمایت مستقیم و غیر مستقیم از مردم اقدام به ارائه یارانه نقدی و یا کالایی می‌کنیم، ‌گفت: کشورهای شبیه به ما هم همین کار را انجام می‌دهند، امنیت غذایی و مقابله با فقر از سیاستهای مهم ماست. مطالعات نشان می‌دهد که مصرف کم لبنیات از معضلات کشور است که برای همین دولت سیاستهایی را در این زمینه پیش بینی کرده است.

وی افزود: همچنین بررسی‌ها نشان می‌دهد که سبد خرید خانوار‌ها چنان با مشکلات مواجه است که گاهی پول نقد در برخی از خانوار‌ها به مواد غذایی تبدیل نمی‌شود، البته اتفاقاتی که در ارائه سبد کالا‌ها رخ داد اشکالاتی داشت که باید قطعا آسیب‌شناسی شود و امروز نیز در جلسه هیات دولت به آن پرداخته شد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه برای این سیاست باید در شرایط غیر‌قابل‌کنترل نیز راهکارهایی دیده شود، گفت: برای همین امروز دولت طبق مصوبه‌ای وزارت کار را مسئول ادامه بررسی این مسئله کرد.

وی با اشاره به مشکلات پیش آمده در ارائه سبد کالا‌ها عنوان کرد: برخی از اتفاقات ناشی از این بودکه ما پیش بینی نکرده بودیم که مردم با این سرعت به صف‌ها می‌روند. علاوه بر این تعداد پوزهایی که توزیع کننده این کالا‌ها بودند باید افزایش پیدا می‌کرد، متاسفانه در برخی از موارد از ۸ پوز تنها ۲پوز فعال شده بود که این از اشکالات در امر اجرا بود وچنین صف‌هایی را درست کرد.

ربیعی با بیان اینکه با این حال حجم این مسئله آنچنان که برخی نسبت به ان زیاده‌پردازی کرده‌اند نبود، گفت: بیشترین مشکل این مسئله حجم صف‌ها بود که من در مصاحبه تلویزیونی نیز گفتم که هم اکنون ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر این سبد کالا را دریافت می‌کنند اگر این فاصله به حداقل رسید در مرحله بعد کارمندان وابسته به قانون کار و مستمری بگیران و در مرحله نهایی نیز ارائه سبد کالابه کارگران آغاز می‌شود. ما امیدوار هستیم که ظرف چند روز آینده تعداد افرادی که این سبد را دریافت می‌کنند به ۵ یا ۶ میلیون نفر برسد.

وی تاکید کرد: در مرحله اول ۹ میلیون و ۷۰۰خانوار برای دریافت سبد کالا معرفی شده‌اند که اعتبار در نظر گرفته در کارتهای آن‌ها از بین رفتنی نیست و هر زمانی که به مراکز اعلام شده مراجعه کنند می‌توانند این کالا‌ها را دریافت کنند

وزیر‌کار با بیان اینکه اگر دولت در ارائه تدابیر رفاهی تبعیضی هم قائل شود قطعا به نفع فقرا خواهد بود، گفت: این دولت هیچگاه محرومان جامعه را فراموش نمی‌کند، چرا که انگیزه امدنش هم برای رسیدگی به وضع محرومان بوده است، متاسفانه برخی مباحث مطرح شده در این زمینه جهت گیریهای داشت در حالیکه این گونه نبوده است.

ربیعی همچنین خاطر نشان کرد: بحثی که به شکل جدی در دولت و حداقل در وزارت خانه زیر نظر بنده مورد مطالعه اساسی قرار خواهدگرفت گفتگو پیرامون نابرابریهای اجتماعی است که به زودی آغاز خواهد شد.

وی همچنین یاد آور شد: قرار است خانواده‌های زیر‌نظر بهزیستی و کمیته امداد که دارای شبکه تخصصی هستند از همین طریق سبد کالا رادریافت کنند. در اینجا لازم است تاکید کنم که ارائه این سبد کالا هیچ ارتباطی به یارانه نقدی ندارد این‌ها دو سیاست جداگانه هستند.

کد N105473