با موافقت نمایندگان؛

12 هزار میلیارد ریال برای تکمیل طرح‌های آبرسانی و راههای روستایی اختصاص یافت

مجلس

تکمیل طرح‌های هادی روستایی بالای 100 خانوار٬ تکمیل طرح‌های آبرسانی روستایی بالای 20 خانوار و آسفالت راههای روستایی بالای 50 خانوار و احداث و تکمیل ورزشگاههای روستایی اختصاص می یابد.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اختصاص 12 هزار میلیارد ریال برای تکمیل طرح‌های هادی و آبرسانی و راهها و ورزشگاههای روستایی موافقت کردند.

 به گزارش خبرنگارایلنا، نمایندگان در نشست علنی صبح امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال 1393 کل کشور با الحاق جز (6) به بند الف تبصره (3) این لایحه موافقت کردند که بر این اساس مبلغ 12 هزار میلیارد ریال از محل واگذاری سهام شرکتهای دولتی به تکمیل طرح‌های هادی روستایی بالای 100 خانوار٬ تکمیل طرح‌های آبرسانی روستایی بالای 20 خانوار و آسفالت راههای روستایی بالای 50 خانوار و احداث و تکمیل ورزشگاههای روستایی اختصاص می یابد.

گفتنی است، در این جزء آمده است به سقف واگذاری سهام شرکتهای دولتی(موضوع ردیف شماره 310502 جدول شماره(5)) مبلغ دوازده‌هزار میلیارد ریال اضافه و منابع آن به صورت مساوی صرف امور زیر می‌گردد:

 الف- تکمیل طرحهای هادی روستایی بالای 100 خانوار

 ب –تکمیل طرحهای آبرسانی روستایی بالای 20 خانوار

 ج –آسفالت راههای روستایی بالای 50 خانوار

  د –احداث و تکمیل ورزشگاههای روستایی

شایان ذکر است در جریان بررسی بخش‌های هزینه‌ای پیشنهادات متعددی برای الحاق به تبصره (2) مطرح شد که هیچ یک از این پیشنهادات تصویب نشد.

همچنین نمایندگان مجلس با توجه به اینکه بخش درآمدی بند الحاقی پنج به تبصره 2 مراعا مانده بود بررسی بخش هزینه‌ای آن را به تصویب بخش درآمدی آن موکول کردند.

کد N105329