ظریف/ اجمالی

خانم شرمن از حرف های ناشدنی امتناع کند/ با آمریکا درباره سوریه مذاکره نمی کنیم

سیاست خارجی

وزیر امور خارجه کشورمان گفت: خانم شرمن خوب است که هر چند وقت یک بار واقعیات را مرور و از حرفهایی که شدنی نیست امتناع کند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان در پی دیدار با دبیر کل سازمان همکاری های اسلامی در نشستی خبری مشترک با وی، درباره اظهارات وندی شرمن معاون وزیر امور خارجه آمریکا گفت: سخنگوی وزارت امور خارجه در این باره شب گذشته اعلام موضع کرد. آقای اوباما در مصاحبه ای که یکی دو ماه پیش در یکی از مراکز واشنگتن داشت به خوبی بیان کرد که آمریکا آرزوهایی دارد که شدنی نیست و به همین دلیل به دنبال مذاکره با جمهوری اسلامی ایران و دستیابی به راه حل بر اساس واقعیات است.

وی افزود: خانم شرمن خوب است که هر چند وقت یک بار واقعیات را مرور و از حرف هایی که شدنی نیست حتی برای مصارف داخلی امتناع کند.

ظریف گفت: برخی از حرفها حتی برای مصرف داخلی، فضای مناسب برای رسیدن به راه حل را سد می کند و وارد حوزه هایی می شود که کمک به راه حل نمی کند. ما بارها اعلام کرده ایم که فناوری هسته ای ایران قابل مذاکره نیست و بحث ها در مورد تاسیسات هسته ای ایران بی مورد است.

وزیر امور خارجه گفت: جمهوری اسلامی ایران از طریق مذاکره و رسیدن به فهم مشترک به دنبال رسیدن به روش هایی است که اهداف صلح آمیز جمهوری اسلامی ایران را برای دیگران که مایل هستند آشکار می کند.

ظریف گفت: بر این اساس مذاکره می کنیم، مردم و همه طرف ها می دانند که هیات ایرانی ذره ای از حقوق مردم ایران کوتاهی نمی کند و همان طور که در گذشته نیز مجبور شدند امیال و آرزوها را کنار می گذارند و خود به این نتیجه خواهند رسید.

وی تصریح کرد: بحث وزیر امور خارجه آمریکا و بنده نیز موضوع هسته ای بود. من به آقای کری تاکید کردم نه اینکه اختیاری نداشته باشم تا درباره سوریه صحبت کنم بلکه سیاست ما این است که با آمریکا تنها در مورد هسته ای صحبت کنیم.

ظریف گفت: وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران اختیار دارد که در همه موضوعات با افراد مربوطه گفتگو کند اما سیاست ما این است که در موضوع هسته ای با آمریکا گفتگو کنیم.

ادامه دارد...