وزارت اقتصاد مجاز به انتشار اوراق سهام جایگزین شد

بودجه 93

تهران - ایرنا - نمایندگان مجلس شورای اسلامی به سازمان خصوصی سازی اجازه دادند در صورت دریافت نکردن اسناد بنگاه های مشمول واگذاری، نسبت به انتشار اوراق سهام جایگزین اقدام کند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، نمایندگان در نوبت صبح جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس و در ادامه رسیدگی به بخش های هزینه ای لایحه بودجه 93 بندهای (ه) و (ز) تبصره 3 درباره واگذاری سهام شرکت های دولتی در سال آینده را بررسی و تصویب کردند.

با تصویب مجلس، وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان خصوصی سازی) مجاز است در صورت عدم دریافت اسناد بنگاه های مشمول واگذاری حداکثر ظرف یک ماه پس از درخواست سازمان خصوصی سازی با تصویب هیات وزیران، نسبت به انتشار اوراق سهام جایگزین پس از تعیین تکلیف واگذاری های قبلی اقدام کند.

با تصویب بخش هزینه ای بند (ز) تبصره (3)، سازمان خصوصی سازی می تواند برای وصول سود سهام عدالت و سایر اقساط معوق شرکت های واگذار شده از طریق ماده(48) قانون محاسبات عمومی کشور اقدام کند.

اجرائیات سازمان امور مالیاتی کشور نیز موظف شد خارج از نوبت در خصوص وصول این اقساط با سازمان خصوصی سازی همکاری نماید.

سیام**2025**2021 ** 1418
کد N105143