پایان جلسه نوبت صبح مجلس برای بررسی بودجه 93

مجلس

جلسه نوبت صبح مجلس برای بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه 93 دقایقی پیش پایان یافت.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، جلسه علنی نوبت صبح روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی دقایقی پیش به پایان رسید.

در جلسه نوبت صبح در خصوص هزینه درآمدهای نفتی، 14.5 درصد سهم وزارت نفت از درآمد حاصل از صادرات نفت و هزینه های آن تصمیم گیری شد.

جلسه نوبت عصر ساعت 14 برگزار خواهد شد.

بررسی بودجه 93 از چهارشنبه هفته گذشته در مجلس شورای اسلامی آغاز شده و رسیدگی به بخش درآمدی آن شب گذشته در مجلس پایان یافت.