وزیرخارجه اسپانیا : بحران سوریه بر ما تاثیر می گذارد

اسپانیا,مخالفان سوری

مادرید- ایرنا- ˈخوسه مانوئل گارسیا مارگالوˈ وزیرخارجه اسپانیا گفت: بحران سوریه برای اسپانیا بیگانه نیست زیرا رویدادهای این کشور در آن منطقه و درمرزهای جنوبی ما تاثیر می گذارد.

به گزارش روزچهارشنبه ایرنا و به نقل از خبرگزاری افه، مارگالو در کنفرانسی با نام ˈ میزگردی درمورد تنش ها درسوریهˈ که در خانه مدیترانه شهر آلیکانته در ایالت والنسیا برگزار شد، افزود: اگر چیزی باید اسپانیا را به جز فاجعه بشری بحران سوریه نگران کند روبرو شدن ما با یک محور جهادگرایی که از اقیانوس اطلس تا دریای سرخ گسترش دارد، است، منطقه ای که در آن جنبش ها و زیر گروه های القأعده فعالیت دارند.

وی که به همراهˈجروم بنافونتˈ و ˈیوری کرچاگینˈ سفیران فرانسه و روسیه در اسپانیا در این کنفرانس شرکت داشت، افزود: دولت های مختلف اسپانیا، برای اینکه مرزهای اروپا و اسپانیا در امان باشند، همیشه تلاش کردند و به این دلیل است که اسپانیا تا آخرین حد توانش در عملیات های صلح در این منطقه شرکت کرده است.

مارگالو با اشاره به افزایش فعالیت تروریستی درسوریه، خاطرنشان کرد: اتحاد این گروه های جهادی می تواند باعث شود اسپانیا که مرز جنوبی اروپا است، به مرز با القأعده تبدیل گردد و این امر بدترین چیزی است که می تواند برای ما و برای دوستانمان در شمال آفریقا اتفاق بیافتد.

وزیرخارجه اسپانیا با مقایسه گذر اسپانیا به دموکراسی درسال 1978 با وضعیت کنونی سوریه، تصریح کرد: باید در درون رژیم سوریه به دنبال افرادی همانند ˈآدولفو سوارزˈ و ˈمارتین ویاˈ بود زیرا تنها به این صورت می شود به یک تفاهم دست یافت.

به عقیده مارگالو، آشتی سوریه هنگامی امکان پذیر خواهد بود که مخالفان سوری - به استثنای جهادگرایان- به اتحاد با عناصر رژیم ˈبشار اسدˈ برسند.

وی در این کنفرانس و برای اینکه به بهترین نحو ممکن آنچه که در سوریه می گذرد را تشریح و راه های رسیدن به یک توافق صلح را نام ببرد به زمان تاریخی کنونی و جنگ داخلی اسپانیا اشاره کرد.

وزیرخارجه اسپانیا ضمن تاکید بر تشکیل فوری دولت انتقالی درسوریه اما بر این باور است که دو طرف ˈقادر به پیشرفت زیادی در مسیر مذاکره که آنها را به سوی دولت انتقالی سوق دهد، نیستندˈ زیرا موارد ناشناخته زیادی وجود دارد.

وی با یادآوری اینکه جامعه بین المللی هنگام جنگ داخلی اسپانیا نمی دانست چگونه عمل کند گفت: روسیه وچین باید خواسته های رژیم سوریه، اروپا و آمریکا و مطالبات مخالفان سوری را کاهش دهند.

وزیراسپانیایی به عنوانˈاولویتˈ در نظر گرفت که قدرت های خارجی باید از خاک سوریه خارج شوند زیرا ˈراه حل این کشور باید به خود مردم سوریهˈ تعلق داشته باشد.

وی در بین این نیروهای خارجی به اعضای جنبش حزب الله و جهادگرایان بیش از 80 ملیت مختلف از جمله اسپانیایی اشاره کرد.

وزیرخارجه اسپانیا پس از اشاره به اینکه نخستین چیزی که در مرحله گذر اسپانیا به دموکراسی رخ داد برقراری آزادی بود و با گذر زمان منجر به انتخابات شد، خاطرنشان کرد که هیچ چیزی برای سوریه، بدتر از انتخابات زودهنگام نیست زیرا ˈاین انتخابات چیزی را حل نمی کنندˈ.

مارگالو با اشاره به نمایندگان گروه مخالف سوری که درمذاکرات ژنو2 شرکت دارند، افزود: کاری که نخست باید انجام داد این است که مخالفان سوری، هماهنگ شوند زیرا هنوز کامل نیستند.

اروپام **1234** 1064
کد N105056