بدهی های دولت در سال 93 از طریق واگذاری سهام پرداخت می شود

بودجه 93

تهران - ایرنا - نمایندگان مجلس شورای اسلامی به دولت اجازه دادند بدهی های خود به بخش خصوصی، تعاونی و شهرداری ها را از منابع حاصل از واگذاری سهام، سهم الشرکه، حق بهره برداری و بهره مالکانه پرداخت و سپس تهاتر نماید.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، نمایندگان در نوبت صبح جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس و در ادامه رسیدگی به بخش های هزینه ای لایحه بودجه 1393 کل کشور به بررسی تبصره 3 و بندهای آن پرداختند و مواردی از آن را تصویب نهایی کردند.

نمایندگان در بند (ج) این تبصره به دولت اجازه دادند بدهی های خود را به بخش های خصوصی و تعاونی، شهرداری ها و مصارف جدول (18) با اولویت مطالبات و دیون ایثاگران، جانبازان، آزادگان و خانواده شهدا و مفاد قانون تفسیر ماده (13) قانون حمایت از آزادگان مصوب 1389 پرداخت کند.

این دیون و مطالبات از محل منابع حاصل از واگذاری سهام، سهم الشرکه، حق بهره برداری و بهره مالکانه موضوع این تبصره و جدول شماره (8) قانون بودجه پس از تایید معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور با اعلام سازمان حسابرسی و یا ذی حساب دستگاه های اجرایی ذی ربط حسب مورد بدون الزام به رعایت ماده (29) قانون اجرای سیاست های کلی اصلی چهل و چهارم (44) قانون اساسی پرداخت، یا تسویه و سپس تهاتر می شود.

نمایندگان مجلس در بند الحاقی به این بند از تبصره مقرر کردند: پرداخت مطالبات و دیون ایثارگران، جانبازان، آزادگان و خانواده معظم شهدا و مفاد قانون تفسیر ماده (13) قانون حمایت از آزادگان مصوب 4 اسفند 1389 مشمول تایید سازمان حسابرسی نمی شود و با تایید ذی حساب و رییس دستگاه اجرایی و تایید معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری انجام می پذیرد.

همچنین در بند (د) این تبصره مقرر شد: هزینه کارشناسی از محل منابع حاصل از واگذاری ها توسط سازمان خصوصی سازی قابل تامین و پرداخت باشد.

سیام**2021**2025 ** 1418
کد N104870