تركان در گفت‌وگو با ایلنا:| 143061

دولت به نظرات همه افراد و گروه‌ها احترام می‌گذارد

دولت

دولت تدبیر، مسیر تدبیر را ادامه می‌دهد و جهت‌گیری‌هایش با این واکنش‌ها تغییر نمی‌کند؛ چراکه می‌خواهد عقلانی عمل کرده و البته به نظرات همه افراد و گروه‌ها نیز احترام می‌گذارد.

مشاور ویژه رئیس‌جمهور با بیان اینکه باید حوصله داشت و نگران آینده نبود، خاطر نشان کرد: دولت تدبیر، مسیر تدبیر را ادامه می‌دهد و جهت‌گیری‌هایش با این واکنش‌ها تغییر نمی‌کند؛ چراکه می‌خواهد عقلانی عمل کرده و البته به نظرات همه افراد و گروه‌ها نیز احترام می‌گذارد.

اکبر ترکان در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا،در خصوص اظهارات برخی از نمایندگان درباره بی‌تدبیری دولت و بی‌سواد خواندن رئیس جمهور گفت: آن‌ها نظرات خود را بیان کرده‌اند و مطابق با سیلقه خودشان حرف زده‌اند و شاید هم بخواهند از حقوق و تکالیف نمایندگی‌شان استفاده کنند که ما به نظرات و حقوقشان احترام می‌گذاریم.

وی ادامه داد: آن‌ها سابقه، هویت و عملکردشان روشن است و طبیعتاً با این تفاسیر نمی‌توانند طرفدار آقای روحانی باشند؛ چرا که از نظر هویت سیاسی با آقای روحانی یکی نیستند.

 

 

کد N104859