با مصوبه مجلس؛

بدهی دولت به بخش خصوصی و تعاونی از طریق واگذاری سهام تسویه می شود

مجلس

نمایندگان مجلس شورای اسلامی به دولت اجازه دادند بدهی های خود به بخش خصوصی و تعاونی را با اولویت پرداخت مطالبات ایثارگران و خانواده شهدا و جانبازان از واگذاری سهام پس از تایید معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور تسویه و تهاتر کند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی و در ادامه بررسی بخش های هزینه ای لایحه بودجه 93 نمایندگان مجلس به دولت اجازه دادند بدهی های خود به بخش های خصوصی و تعاونی را با اولویت پرداخت مطالبات ایثارگران، جانبازان خانواده شهدا از واگذاری سهام تسویه و تهاتر نماید.

بر این اساس نمایندگان مجلس به دولت اجازه دادند بدهی ها خود به بخش های خصوصی و تعاونی، شهرداری ها را با اولویت پرداخت مطالبات و دیون ایثارگران تا جانبازان، آزادگان و خانواده شهدا و مفاد قانون تفسیر ماده 13 قانون حمایت از آزادگان مصوب 1389/12/5 از محل منابع حاصل از واگذاری سهام، سهم الشرکه، حق بهره برداری و بهره مالکانه پس از تایید معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور با اعلام سازمان حسابرسی به حساب دستگاه های اجرایی ذیربط حسب مورد بدون الزام به رعایت ماده 29 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی پرداخت و یا تسویه و سپس تهاتر نماید.

همچنین پورابراهیمی نماینده مردم کرمان خواستار حذف عبارت «بدون الزام به رعایت ماده 29 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44» که دولت و کمیسیون تلفیق مخالف پیشنهاد حذف عبارت بودند و حذف این عبارت از بند به تصویب نرسید.