مجلس تصویب کرد؛

اختصاص 1200 میلیارد تومان به طرح های توسعه روستایی

مجلس

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب بندی از بخش هزینه ای لایحه بودجه مقرر کردند مبلغ 1200 میلیارد تومان به تکمیل طرح های روستایی اختصاص یابد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر در جلسه علنی نوبت صبح روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی در بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه نمایندگان مجلس با تصویب بندی، مقرر کردند به سقف واگذاری سهام شرکت های دولتی مبلغ 12هزار میلیارد ریال اضافه شده و منابع آن به صورت مساوی صرف تکمیل طرح های هادی روستایی بالای 100خانوار، تکمیل طرح های آب رسانی روستایی بالای 20خانوار، آسفالت روستایی بالای 50خانوار، احداث و تکمیل ورزشگاه های روستایی شود.