درجریان بررسی بودجه مطرح شد؛

اعتراض عثمانی به عدم مشارکت نمایندگان در رأی گیری ها

مجلس

نماینده مردم بوکان در مجلس شورای اسلامی نسبت به عدم شرکت نمایندگان حاضر در مجلس در رأی گیری درخصوص پیشنهادات اعتراض کرد و گفت: رأی ندادن به پیشنهادات به معنای این است که برخی نمایندگان در جریان بررسی لایحه بودجه نیستند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر در جلسه علنی نوبت صبح مجلس شورای اسلامی و در بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه در پایان بررسی یک تبصره از بودجه، نمایندگان پیشنهادات هزینه ای زیادی را مطرح کردند اما همه این پیشنهادات به دلیل عدم مشارکت نمایندگان در رأی گیری به تصویب نمی رسید.

در هر رأی گیری به طور متوسط 70 نماینده حاضر در مجلس شرکت نمی کردند.

محمد قسیم عثمانی نماینده مردم بوکان در مجلس شورای اسلامی در اعتراض به این موضوع با اعلام تذکر آئین نامه ای بر لزوم حفط انضباط مجلس تأکید کرد.

وی اظهار داشت: به طور متوسط حدود 70 نفر از نمایندگان حاضر در مجلس در رأی گیری های اخیر شرکت نکردند.

عضو کمیسیون تلفیق اظهار داشت: رهبری در دیدار با نمایندگان مجلس شورای اسلامی اظهار داشتند که حتی رأی ممتنع هم معنا ندارد، باید نمایندگان رأی مثبت یا منفی بدهند.

وی اظهار داشت: کسی که رأی  نمی دهد در جریان پیشنهاد نیست و باید همکاران در رأی گیری شرکت کنند.

در ادامه، ابوترابی فرد نائب رئیس مجلس شورای اسلامی که ریاست جلسه مجلس را بر عهده داشت در پاسخ به این تذکر گفت: نمایندگان در فضای بررسی بودجه 93 قرار دارند و رأی ندادن آنها به معنای رأی ممتنع است اما تذکر شما را وارد دانسته و از برادران خواهش می کنم در رأی گیری ها شرکت کنند.