عریقات خواستار مجازات رژیم صهیونیستی شد

فلسطین

تهران - ایرنا - مذاکره کننده تشکیلات خودگردان فلسطین در مذاکرات سازش، ضمن ˈنژاد پرستˈ خواندن رژیم صهیونیستی، خواستار مجازات این رژیم شد.

به گزارش پایگاه خبرگزاری ˈمعاˈ، ˈصائب عریقاتˈ نماینده تشکیلات خودگردان فلسطین در مذاکرات سازش با اسرائیل دیروز (سه شنبه) گفت که رژیم نژاد پرست صهیونیستی باید مجازات شود.

وی در گفت و گو با این خبرگزاری با اشاره به بحث هایی که اخیرا با ˈتسیپی لیونیˈ مذاکره کننده صهیونیستی در ˈکنفرانس امنیتی مونیخˈ و بر سر مساله به رسمیت شناختن این رژیم داشت، گفت: من در مقابل کل جهان به او گفتم که ما از تاریخ، مذهب و تمدن خود به عنوان فرزندان مشروع فلسطین دست نخواهیم کشید و اسرائیل را به رسمیت نخواهیم شناخت.

عریقات در ادامه به بخش هایی از سخنانش با لیونی اشاره کرد و گفت: به او تصریح کردم که اسرائیل باید از پناهندگان فلسطینی عذرخواهی کند، چرا که آنها به خاطر ˈآتشفشانˈ یا ˈسونامیˈ آواره نشده اند، بلکه عامل بی خانمانی آنها، تشکیلات اسرائیل است.

وی ادامه داد: لیونی ما را به مخالفت با صلح متهم می کند، در حالیکه اسرائیل رژیم نژاد پرستی است که حتی با رژیم ˈآپارتایدˈ در آفریقای جنوبی نیز قابل قیاس نیست.

این مقام تشکیلات خودگردان فلسطین افزود: جهان باید در مقابل این رژیم نژاد پرست به پا خواسته و آن را مواخذه و مجازات کند.

عریقات همچنین تقاضای رژیم صهیونیستی از تشکیلات خودگردان را مبنی بر به رسمیت شناختن اسرائیل غیر قابل قبول دانست و گفت: اجداد فلسطینیان در حدود شش هزار سال پیش از حضور اجداد صهیونیست ها در این سرزمین ساکن بوده اند.

خبرگزاری معاد افزود: عریقات در ماه مه گذشته (فرودین – اردیبهشت) نیز اسرائیل را به اعمال سیاست های رژیم آپارتاید در کرانه غربی و شرق ˈبیت المقدسˈ متهم کرد و گفته بود: اوضاع شرق بیت المقدس و کرانه غربی را فقط می توان با کلمه ˈآپارتایدˈ توصیف کرد، اما از نوعی به مراتب بدتر از آن چه در آفریقای جنوبی حاکم بود و اسرائیل آن را با واژه ˈامنیتˈ توجیه می کند.

خاورم**9156**1651
کد N104688