مظنون به ترور شکری بلعید در تونس کشته شد

کامل القضقاضی، یکی از اعضای ارشد گروه اسلامگرا و مسلح انصار الشریعه و مظنون به ترور دو تن از سران اپوزیسیون تونس روز سه شنبه کشته شد.

مظنون به ترور شکری بلعید در تونس کشته شدکامل القضقاضی، یکی از اعضای ارشد گروه اسلامگرا و مسلح انصار الشریعه و مظنون به ترور دو تن از سران اپوزیسیون تونس روز سه شنبه کشته شد.

 

 

 

در نخستین سالگرد ترور شکری بلعید، از مهمترین چهره های سیاسی تونس، القضقاضی در جریان یورش پلیس به همراه شش تن دیگر از شبه نظامیان در حومه پایتخت تونس از پا درآمد.

شکری بلعید، به عنوان سیاستمداری چپگرا و سکولار رهبری حزب جبهه مردمی را برعهده داشت و از منتقدان سرسخت دولت اسلامگرای برآمده از حزب النهضه به شمار می رفت.

یورونیوز

52261

 

کد N104657