نعمتی:

پیشنهاد قیمت خوراک پتروشیمی‌ها بازار سرمایه را با مشكل مواجه می‌كند

مجلس

نمایندگانی که مدام صحبت از ثبات قیمت‌ها در مجلس می‌کنند با پیشنهاد خود اصلیترین صنعت کشور یعنی صنعت پتروشیمی را با مشکل مواجه کردند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: پیشنهادی مبنی بر نحوه تعیین قیمت خوراک گاز پتروشیمی‌ها که در روز گذشته به طور غیر قانونی مطرح شد مشکلاتی برای بازار سرمایه به وجود آورد.

به گزارش ایلنا،  بهروز نعمتی در نشست علنی امروز-چهارشنبه -مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه ۹۳ کل کشور در اخطار اصل ۴۰ قانون اساسی مبنی بر اینکه هیچکس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد، گفت: ‌ با توجه به اینکه روز گذشته موضوع تعیین قیمت خوراک گاز پتروشیمی مطرح شد و به طور غیرقانونی نیز در دستور کار قرار گرفت، مشکلاتی برای بازار سرمایه به وجود آ‌ورد.

نماینده مردم اسدآباد در مجلس شورای اسلامی تصویب کرد: نمایندگانی که مدام صحبت از ثبات قیمت‌ها در مجلس می‌کنند با پیشنهاد خود اصلیترین صنعت کشور یعنی صنعت پتروشیمی را با مشکل مواجه کردند.

علی لاریجانی در پاسخ به اخطار نعمتی گفت: براساس اصل ۱۹۸ آیین نامه داخلی مجلس اخطارو تذکر پس از رأی گیری در مجلس درباره موضوع رأی گیری شده، پذیرفته نمی‌شود ضمن اینکه هیچ کس نمی‌تواند به ضرر مردم کار کند.

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه طرح پیشنهاد در جریان بررسی قیمت خوراک پتروشیمی‌ها مر قانون بود٬ افزود: رئیس جلسه باید تشخیص دهد که موضوع قانونی است یا غیر قانونی که به تشخیص رئیس جلسه موضوع قانونی است

کد N104558