ظریف در دفتر یادبود آلمانی چه نوشت؟/عکس

کد N104398