واکنش وزارت خارجه به صحبت‎های شرمن:

اجازه نخواهیم داد موضوعی خارج از بحث هسته‌ای در مذاکرات نهایی طرح شود

سیاست خارجی

سخنگوی وزارت خارجه ایران در واکنش به اظهارات معاون وزیر خارجه آمریکا گفت: مقامات آمریکایی حتما می‌دانند که زیاده خواهی‌ها، توهمات و حرف‌هایی که برای مصرف داخلی مطرح می کنند جایگاهی در مذاکرات ندارد.

مرضیه افخم»، سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به اظهارات امروز «وندی شرمن»، معاون وزیر خارجه آمریکا اعلام کرد: مقامات آمریکایی حتما می‌دانند که زیاده خواهی‌ها، توهمات و حرف‌هایی که برای مصرف داخلی مطرح می کنند جایگاهی در مذاکرات ندارد و حاصلی جز تداوم ناکامی های آمریکا در چندین سال گذشته که رئیس جمهور آمریکا نیز بدان اذعان کرده، نخواهد داشت.

مرضیه افخم اضافه کرد: هیات مذاکره کننده ایرانی اجازه نخواهد داد که دستاوردهای علمی مردم ایران خدشه دار شود و با ایستادگی در مقابل زیاده طلبی ها به هیچ وجه نخواهد گذاشت موضوعاتی خارج از بحث هسته ای در مذاکرات نهایی مطرح شود.

- See more at: http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13921115001914#sthash.uDnRk5QM.dpuf
[div id='stcpDiv']

مرضیه افخم»، سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به اظهارات امروز «وندی شرمن»، معاون وزیر خارجه آمریکا اعلام کرد: مقامات آمریکایی حتما می‌دانند که زیاده خواهی‌ها، توهمات و حرف‌هایی که برای مصرف داخلی مطرح می کنند جایگاهی در مذاکرات ندارد و حاصلی جز تداوم ناکامی های آمریکا در چندین سال گذشته که رئیس جمهور آمریکا نیز بدان اذعان کرده، نخواهد داشت.

مرضیه افخم اضافه کرد: هیات مذاکره کننده ایرانی اجازه نخواهد داد که دستاوردهای علمی مردم ایران خدشه دار شود و با ایستادگی در مقابل زیاده طلبی ها به هیچ وجه نخواهد گذاشت موضوعاتی خارج از بحث هسته ای در مذاکرات نهایی مطرح شود.

- See more at: http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13921115001914#sthash.uDnRk5QM.dpuf

مرضیه افخم»، سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به اظهارات امروز «وندی شرمن»، معاون وزیر خارجه آمریکا اعلام کرد: مقامات آمریکایی حتما می‌دانند که زیاده خواهی‌ها، توهمات و حرف‌هایی که برای مصرف داخلی مطرح می کنند جایگاهی در مذاکرات ندارد و حاصلی جز تداوم ناکامی های آمریکا در چندین سال گذشته که رئیس جمهور آمریکا نیز بدان اذعان کرده، نخواهد داشت.

مرضیه افخم اضافه کرد: هیات مذاکره کننده ایرانی اجازه نخواهد داد که دستاوردهای علمی مردم ایران خدشه دار شود و با ایستادگی در مقابل زیاده طلبی ها به هیچ وجه نخواهد گذاشت موضوعاتی خارج از بحث هسته ای در مذاکرات نهایی مطرح شود.

- See more at: http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13921115001914#sthash.uDnRk5QM.dpuf

مرضیه افخم»، سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به اظهارات امروز «وندی شرمن»، معاون وزیر خارجه آمریکا اعلام کرد: مقامات آمریکایی حتما می‌دانند که زیاده خواهی‌ها، توهمات و حرف‌هایی که برای مصرف داخلی مطرح می کنند جایگاهی در مذاکرات ندارد و حاصلی جز تداوم ناکامی های آمریکا در چندین سال گذشته که رئیس جمهور آمریکا نیز بدان اذعان کرده، نخواهد داشت.

مرضیه افخم اضافه کرد: هیات مذاکره کننده ایرانی اجازه نخواهد داد که دستاوردهای علمی مردم ایران خدشه دار شود و با ایستادگی در مقابل زیاده طلبی ها به هیچ وجه نخواهد گذاشت موضوعاتی خارج از بحث هسته ای در مذاکرات نهایی مطرح شود.

- See more at: http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13921115001914#sthash.uDnRk5QM.dpuf

به گزارش خبرگزاری مهر، به دنبال صحبت‎های وندی شرمن معاون وزارت خارجه آمریکا و مذاکره‌ کننده ارشد این کشور در سنا و این گفته که "تمرکز ما بر حل موضوع هسته‌ای ایران باعث نشده تا ما از موضوع حقوق بشر، حمایت آن‌ها از تروریسم و مداخلاتشان در کشورهای منطقه غافل شویم." وزارت خارجه ایران چنین مساله ای را رد کرد.

سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفت: مقامات آمریکایی حتما می‌دانند که زیاده خواهی‌ها، توهمات و حرف‌هایی که برای مصرف داخلی مطرح می کنند جایگاهی در مذاکرات ندارد. ندارد در او حاصلی جز تداوم ناکامی‌های آمریکا در چندین سال گذشته که رییس جمهور آمریکا نیز بدان اذعان کرده، نخواهد داشت.

افخم اضافه کرد: هیات مذاکره‌کننده ایرانی اجازه نخواهند داد که دستاوردهای علمی مردم ایران خدشه‌دار شود و با ایستادگی در مقابل زیاده‌طلبی‌ها، به هیچ وجه نخواهد گذاشت  موضوعاتی خارج از بحث هسته‌ای در مذاکرات نهایی مطرح شود.