تاریخ شناس آذری:ویژگی بارز انقلاب ایران عدم وابستگی آن به قدرتهای خارجی بود

فجر 92

باکو- ایرنا - ˈمحرم ذوالفقارلیˈ تاریخ شناس وازفعالان جامعه مدنی جمهوری آذربایجان ؛انقلاب اسلامی ایران را به خاطر عدم وابستگی به قدرتهای خارجی و خود جوش بودن متمایز از سایر انقلاب ها توصیف کرد.

وی در مصاحبه با خبرنگار ایرنا درتبیین ریشه های انقلاب اسلامی ایران، این انقلاب را حاصل تضادهای درونی جامعه و به اوج رسیدن موج نارضایتی های مردم ایران در زمان حاکمیت رژیم پهلوی دانست.

این فعال جامعه مدنی جمهوری آذربایجان افزود: ˈ ایران در زمان حاکمیت رژیم شاه ، نزدیکترین هم پیمان آمریکا بود وتضادهای ایجاد شده درمقاطع زمانی مختلف بتدریج باعث وقوع انقلاب اسلامی درسال 1357 شدˈ.

این تاریخدان آذری با اشاره به مبارزات ملت ایران علیه نظام سلطنتی در ادوار مختلف تاریخ، مبارزات ستار خان و شیخ محمد خیابانی را نمونه هایی از انقلاب های مردمی دانست و نقش دین در همه این نهضت ها را مورد تاکید قرار داد.

وی افزود : آمریکا وکشورهای غربی که همواره مترصد تحکیم موجودیت رژیم های دست نشانده خود درخاور نزدیک وخاورمیانه بودند بدیهی است که استقرار نظامهایی که مورد تایید و خواست ملتهاست مطابق میل آنها نبود و به همین دلیل نیز پیروزی انقلاب اسلامی موجب بروز اختلاف بین ایران و آمریکا شدˈ.

این اندیشمند آذری ، ویژگی بارز انقلاب اسلامی ایران را داشتن سیاست مستقل وعدم وابستگی به آمریکا، غرب و در عین حال اتحاد جماهیر شوروی دانست وتصریح کرد: آیت الله خمینی ( ره) رهبر انقلاب اسلامی در آن زمان بصراحت اعلام کرد که اگر آمریکا دشمن شماره یک ایران است ، شوروی هم دشمن شماره دو ایران محسوب می شودˈ.

ذوالفقارلی درادامه با اشاره به رویدادهایی که هم اکنون درخیابانهای اوکراین بین دو گروه طرفدار غرب ودولتی های طرفدار روسیه جریان دارد، این حوادث را نمونه ای ازانقلابهای مرسوم در کشورهای مختلف که ریشه در اختلاف قدرتها با یکدیگر دارند، دانست و متفاوت بودن انقلاب اسلامی ایران با این نوع انقلابها را به عنوان نقطه قوت ایران مستقل و آزاد معرفی کرد.

وی ضمن اعلام حمایت خود به عنوان یک شهروند مسلمان آذری از سیاست های مستقل جمهوری اسلامی ایران، تاکید کرد که دولتها باید دربرقراری روابط با سایر کشورها سیاست مستقلی ازخود نشان بدهند و به ارزش های یکدیگر احترام بگذارند.

این اندیشمند آذری به تاثیر انقلاب اسلامی ایران درجنبش های آزادی خواهانه در دیگر کشورها اشاره کرد و فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی را نیز متاثر از انقلاب اسلامی ایران دانست .

وی همچنین با اشاره به نقش انقلاب اسلامی ایران درتقویت ارزش های اسلامی درکشورهای منطقه ازجمله جمهوری آذربایجان گفت : در برپایی مجدد مساجد و افزایش روز افزون افراد متدین و معتقد به اسلام در جمهوری آذربایجان که نزدیک به یک قرن تحت استیلای حکومت الحادی بوده است ، نمی توان تاثیر انقلاب اسلامی ایران را به عنوان کشور مسلمان و همسایه نادیده گرفت .

خاورم*1206*536
کد N103867