وزیر کشورتونس:

مانع از حضور 8 هزار نفر برای جنگ در سوریه شده ایم

آفریقا و خاورمیانه

وزیر کشور تونس با اشاره به تلاش نیروهای امنیتی ضد تروریسم از ممانعت کشورش با حضور هشت هزار نفر برای جنگ در سوریه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المیادین، لطفی بن جدو گفت: برای اینکه فرصت از تروریستها گرفته شود به طور محرمانه دست به عملیات می زنیم. ما روزانه با تروریسم در جنگ هستیم و نیاز به رسانه ای کردن آنها نداریم تا مردم احساس وحشت نکنند.

وزیر کشور تونس بیان کرد: نیروهای امنیتی تلاش گسترده ای برای حفظ امنیت انجام می دهند.در سال 2013 حدود1343 متهم به اقدامات تروریستی را به چنگال عدالت سپرده ایم.

وی افزود: در سال گذشته میلادی حدود293 متهم به اعزام افراد به سوریه را تحویل دستگاه قضایی داده ایم. در سال 2013 مانع از اعزام هشت هزار نفر به سوریه شده ایم.

وزیر کشور تونس بیان کرد: تلاش نیروهای امنیتی نباید شکست خورده جلوه داده شود. نیروهای امنیتی روز گذشته هنگام محاصره تروریست ها در منطقه رواد در استان اریانه هدف قرار گرفتند. کمال القضقاضی عامل ترور شکری بلعید در عملیات نیروهای امنیتی در رواد کشته شد.

وی افزود: مقابله با تروریسم همچنان ادامه خواهد یافت و همه تونسی ها در مبارزه با تروریسم مشارکت می کنند.