گزارش عملکرد بودجه هر 6 ماه به کمیسیون های مجلس ارایه می شود

بودجه 93

تهران - ایرنا - نمایندگان مجلس شورای اسلامی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور را موظف کردند گزارش عملکرد دستگاه های اجرایی از اجرای قانون بودجه را پس از پایان هر 6 ماه به کمیسیون های تخصصی مجلس ارسال کند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، نمایندگان در نوبت شب جلسه علنی روز سه شنبه مجلس و در ادامه رسیدگی به بخش های هزینه ای لایحه بودجه 1393 کل کشور تبصره 1 ماده واحده این لایحه را بررسی و تصویب کردند.

با تصویب مجلس، قانون بودجه 1393 کل کشور با رعایت قوانین و مقررات ذی ربط قابل اجرا است و وصول منابع و تعهد و پرداخت از محل مصارف این قانون (در حدود وصولی منابع) صرفا با رعایت مفاد بندهای (و)، (ز)، (ک)، (ت) و (خ) ماده 224 و ماده 179 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 15 دی ماه 1389 لازم الرعایه است.

در بند الحاقی این تبصره تمامی دستگاه های اجرایی که تکالیفی برای آنها در این قانون منظور شده است موظف شدند گزارش عملکرد خود را در موعد قانونی به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور ارایه دهند.

معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور نیز موظف است گزارش کامل هر یک از تبصره ها و اجزا و جداول و پیوست های این قانون را که از دستگاه های اجرایی دریافت می کند حداکثر ظرف یک ماه پس از پایان هر 6 ماه برای کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و سایر کمیسیون های ذی ربط به صورت کتبی و رسمی ارسال کند.

سیام**2025**9121**1449
کد N103810