در تذکری مطرح شد؛

انتقاد نادران از افزايش مازاد درآمد نفتی به درآمدهای دولت

مجلس

نماینده تهران نسبت به افزودن مازاد درآمد نفتی به سرجمع بودجه عمومی انتقاد کرد.

ه گزارش خبرنگار پارلمانی مهر در جلسه علنی نوبت شب ششمین روز بررسی بودجه 93  الیاس نادران نماینده مردم تهران در تذکری آیین‌نامه‌ای گفت:‌ از زمانی که سرجمع درآمدهای دولت را در صحن مجلس خواندند بنده تذکر داشتم و با ارقام و جداولی که در دست دوستان دولت دیدم اصرارم برای تذکر بیشتر شد.

وی ادامه داد:‌ ما سرجمع درآمدهای عمومی دولت نسبت به پیشنهاد دولت را نزدیک به 20 هزار میلیارد تومان افزایش دادیم، اما بخش قابل توجهی از آن مربوط به 7 هزار و 500 میلیارد تومانی است که مازاد بر درآمد نفتی به نیروهای مسلح اختصاص دادیم.

نماینده تهران در مجلس افزود: هیچ سالی سابقه نداشته است که مازاد درآمد نفتی که محتمل است به وقوع بپیوندد و یا خیر، به سرجمع درآمد بودجه عمومی اضافه کرده باشیم، اما در حال حاضر دیدم که برای سال آینده در سرجمعی که خوانده شد اضافه شده است لذا خواستار اصلاح آن هستم.

محمدرضا باهنر نايب رئیس مجلس خطاب به نادران گفت:‌ بنده به جناب آقای نوبخت و آقای فرهنگی گفتم و حتما در این رقم تجدید نظر می‌شود.