پایان جلسه نوبت شب مجلس/ تلفیق فردا برای بررسی مواد مراعا مانده تشکیل جلسه می دهد

مجلس

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در پایان جلسه نوبت شب ششمین روز بررسی بودجه 93 اعلام کرد که فردا کمیسیون تلفیق برای بررسی مواد مراعا مانده تشکیل جلسه خواهد داد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر جلسه علنی نوبت شب ششمین روز بررسی بودجه 93 در مجلس شورای اسلامی دقایقی قبل به پایان رسید.

نمایندگان در جلسه نوبت شب ششمین روز بررسی بودجه وارد بررسی بخش هزینه ای شدند.

محمدرضا باهنر نایب رئیس مجلس شورای اسلامی که ریاست جلسه مجلس را برعهده داشت زمان برگزاری جلسه بعدی مجلس را صبح روز چهارشنبه اعلام کرد.

وی یادآور شد که کمیسیون تلفیق مجلس فردا ساعت 12.30 برای بررسی مواد مراعا مانده تشکیل جلسه خواهد داد.