در جلسه غیر رسمی مطرح شد؛

گزارش باهنر به مجلس از نحوه پیگیری مشکلات ناشی از بارش برف در استانهای شمالی

مجلس

نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی قبل از آغاز جلسه رسمی مجلس در نوبت شب گزارشی از روند پیگیری مشکلات ناشی از بارش برف در استانهای شمالی به نمایندگان مجلس ارائه کرد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، محمدرضا باهنر نایب رئیس مجلس شورای اسلامی عصر روز سه شنبه قبل از آغاز جلسه رسمی مجلس شورای اسلامی در نوبت شب، دز جلسه غیر رسمی گزارشی از چگونگی و روند پیگیری مشکلات ناشی از برف در استانهای شمالی کشور به نمایندگان ارائه کرد.

باهنر عصر امروز با برخی از مسئولان دولتی تشکیل جلسه داده بود تا مجلس در جریان اقدامات دولت برای رفع مشکلات مردم در استانهای شمالی که گرفتار بارش شدید برف شده اند، قرار گیرد.