عوارض واردات خودروهای سواری 5 افزایش یافت

مجلس

عوارض واردات خودروهای سواری به میزان 5 درصد افزایش یافت.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در ادامه جلسه علنی نوبت عصر مجلس شورای اسلامی در روز سه شنبه در بررسی بخشهای درآمدی لایحه بودجه با تصویب پیشنهاد کمیسیون بهداشت عوارض واردات خودروهای سواری به میزان 5 درصد قیمت فوب ( قیمت روی کشتی) افزایش یافت تا درآمد حاصله به حساب خزانه واریز شود.

در قسمت هزینه ای این بند که هنوز در مجلس به تصویب نرسیده مقرر گردیده تا درآمد حاصله از این بند تا سقف 150 میلیارد تومان به تامین آمبولانس مورد نیاز اورژانس کشور اختصاص یابد.