حاشیه های دیدار ظریف و کارل بیلت

خبرنگاران ایرانی سوژه عکاسی وزیر امورخارجه سوئد شدند

کد N103545