با تصویب مجلس؛

قیمت پایه خوراک گاز واحدهای پتروشیمی افزایش یافت

مجلس

در رای گیری به عمل آمده در خصوص پیشنهاد، نمایندگان با ۱۲۰ رای موافق، ۴۴ رای مخالف و ۱۳ رای ممتنع آنرا تصویب کردند.

نمایندگان مجلس در ادامه بررسی لایحه بودجه سال ۹۳ کشور به بحث وبررسی در خصوص تبصره الحاقی ماده ۲۱ پرداختند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، در بند «ج» از این تبصره به افزایش قیمت پایه خوراک گاز واحدهای پتروشیمی به میزان ۲۵ درصد اشاره شده است که نمایندگان پیشنهاد مشخص کردن حداقل هر متر مکعب از خوراک گاز را به میزان ۱۵ سنت ارائه کردند.

در رای گیری به عمل آمده در خصوص پیشنهاد، نمایندگان با ۱۲۰ رای موافق، ۴۴ رای مخالف و ۱۳ رای ممتنع آنرا تصویب کردند.

در بند «ج» از تبصره الحاقی ۲۱ لایحه بودجه سال ۹۳ کل کشور آمده است: قیمت پایه خوراک گاز واحدهای پتروشیمی در چهارچوب قانون هدفمند کردن یارانه‌ها به گونه‌ای تعیین می‌گردد که نرخ بازدهی داخلی ارزی سرمایه گذار «IRRE» این واحد‌ها ۲۵ درصد به شرطی که کمتر از ۵ سنت در هر متر مکعب نباشد.

کد N103344