رهبرگروه مسلمانان ضدسرمایه داری ترکیه: آرای حزب حاکم کاهش می یابد

حزب حاکم

آنکارا - ایرنا - ˈاحسان الی آچیکˈرهبر گروه مسلمانان ضد سرمایه داری ترکیه، پیش بینی کرد که آرای حزب حاکم عدالت و توسعه در انتخابات شهرداری های این کشور کاهش می یابد.

انتخابات شهرداری های در ترکیه دهم فروردین ماه آینده با شرکت نامزدهای 27 حزب در شهرهای مختلف این کشور برگزار می شود.

این انتخابات در پی عملیاتد مبارزه با ارتشا و فساد مالی توسط پلیس و دادستان استانبول که منجر به دستگیری شماری از منتسبان به دولت ترکیه ، دو فرزند وزرای کابینه سابق و برخی از فعالان اقتصادی به اتهام اخذ رشوه و فساد اقتصادی شد برای حزب حاکم عدالت و توسعه از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

به گزارش ایرنا به نقل از پایگاه خبری راست خبر ترکیه ، الی آچیک درباره انتخابات شهرداری ها و آغاز رقابت های انتخاباتی احزاب و گروه های سیاسی در ترکیه، گفت : به نظر می رسد یکی از نتایج ملموس این دوره از انتخابات، کاهش آرای حزب حاکم عدالت و توسعه خواهد بود ، به طوری که میزان آرای حزب حاکم به حدود 35 درصد کاهش خواهد یافت.

وی با پیش بینی افزایش آرای حزب مخالف جمهوری خواه خلق در این انتخابات افزود مخالفت ها با حزب حاکم ، اعتراض های پارک گزی و عملیات مبارزه با فساد مالی و بازداشت نزدیکان حزب حاکم که با حمایت ˈجماعت گولنˈ صورت گرفت به سود حزب جمهوری خواه خلق رقم خورده است.

رهبر گروه مسلمانان ضد سرمایه داری ترکیه همچنین مسایل اقتصادی، اجتماعی و مذهبی را از عوامل موثر بر رای مردم دانست و یادآورشد که تکرار بحران اقتصادی همانند سال 2001 و مسائل مذهبی و دینی مانند تنش بین علویان و سنی ها در تعیین رفتار انتخاباتی مردم ترکیه بسیار مهم و تاثیرگذار است.

خاورم ** 230 **1010
کد N103327