مبادله اسناد تصویب سه موافقتنامه بین جمهوری اسلامی ایران و امارات 

سیاست خارجی

اسناد تبادل موافقتنامه استرداد مجرمین ، موافقتنامه معاضدت حقوقی و قضائی در موضوعات مدنی و تجاری و موافقتنامه معاضدت حقوقی دوجانبه در موضوعات کیفری بین ایران و امارات مبادله شد.

به گزارش خبرنگار مهر ،مراسم رسمی مبادله سه موافقتنامه بین ایران و امارات بعد از ظهر امروز در امارات برگزار شد.

اسناد تبادل موافقتنامه استرداد مجرمین ، موافقتنامه معاضدت حقوقی و قضائی در موضوعات مدنی و تجاری و موافقتنامه معاضدت حقوقی دوجانبه در موضوعات کیفری بین دو کشور توسط محمدرضا فیاض سفیر جمهوری اسلامی ایران در امارات و عبدالرحیم یوسف العوضی ، معاون وزیر خارجه امارات در محل وزارت خارجه امارات در ابوظبی پس از امضا به تبادل رسید.

این سه موافقتنامه در سال 1388 به امضا رسیده بود و پس از طی مراحل تصویب در دو کشور ، امروز بطور رسمی مبادله شد. این سه موافقتنامه ، یک ماه پس از تاریخ اسناد مبادله ، لازم الاجرا خواهند شد. با اجرایی شدن این موافقتنامه ها ، همکاری دو کشور در زمینه های مختلف قضایی ، کنسولی و  حقوقی به ویژه درخصوص استرداد مجرمین هموار خواهد شد.