هشدار نماینده حزب حاکم ترکیه در مورد عملیات انتحاری و سوء قصدها در این کشور

اردوغان,ترکیه

آنکارا- ایرنا- ˈشامیل طیارˈ روزنامه نگار سابق و نماینده فعلی حزب حاکم ˈعدالت و توسعهˈ در مورد احتمال عملیات های انتحاری و سوء قصدها در ترکیه هشدار داد.

به گزارش ایرنا، وی روز سه شنبه در گفت وگو با روزنامه صباح چاپ ترکیه با یادآوری اینکه

ˈدولت موازیˈ در ترکیه پس از عملیات اخیر موفق به کسب خواسته های خود در ضربه زدن به حزب حاکم ˈعدالت و توسعهˈ ترکیه نشد، افزود: این ساختار برای دست یافتن به مطامع خود دست به عملیات های دیگری از جمله عملیات انتحاری و حتی سوء قصدها در ترکیه خواهد زد.

در پی عملیاتمبارزه با ارتشا و فساد مالی توسط پلیس و دادستان استانبول در 26 آذر که منجر به دستگیری شماری از منتسبان دولت ترکیه ، دو فرزند کابینه سابق و برخی از فعالان اقتصادی به اتهام اخذ رشوه و ارتشا شد ، نخست وزیر ترکیه دولت موازی را مسبب این عملیات دانست.

طیار با بیان اینکه نظم جدید جهانی در حال شکل گیری است، توضیح داد: در یکسو آمریکا و در طرف دیگر روسیه، فرانسه و آلمان قرار دارند و به موازات آن در بسیاری مناطق حساس جهان معادلات جدید شکل می گیرد و قدرت های یاد شده در مقابل ترکیه که در منطقه و کشورهای اطراف خود صاحب حرف است، قرار گرفته اند .

وی مدعی شد کهˈرجب طیب اردوغانˈ معمار ترکیه قدرتمند است و هدف این قدرت ها کنار زدن اردوغان بوده و کلید عملیات ترکیه بدون اردوغان از رخدادها و تظاهراتهای اعتراض به تخریب پارک میدان تقسیم آغاز و در عملیات 17 دسامبر علیه فسادمالی و ارتشاء ادامه یافت.

عضو حزب حاکم ترکیه گفت: تا زمان انتخابات محلی عملیات علیه ترکیه ادامه خواهد داشت و هدف آنان شکست حزب ˈعدالت و توسعهˈ در انتخابات محلی 31 مارس است و حتی در جهت این هدف خود می توانند دست به عملیات انتحاری و سوء قصدها نیز بزنند.

ˈملیح گوکچکˈ رییس شهرداری آنکارا نیز در روزهای گذشته در زمینه برخی سوء قصدها در این کشور هشدار داده بود.

خاورم**2012** 230 **1010
کد N103207