مقام جنجال برانگیز تاجیکستان از مقامش برکنار شد

راه آهن

دوشنبه - ایرنا - ˈ امان الله حکمت الله ˈرئیس راه آهن این کشور که چند ماه گذشته به شخصیت جنجال برانگیز رسانه های این کشور تبدیل شده بود، بعد از 11 سال از مقام خود برکنار شد.

به گزارش ایرنا رسانه های تاجیکستان اعلام کردند صبح روز سه شنبه در دیدار نمایندگان دستگاه اجرائی ریاست جمهوری تاجیکستان از اداره راه آهن این کشور ˈاسد زایرفˈ به عنوان رئیس جدید شرکت راه آهن معرفی شد.

برکناری رئیس اداره راه آهن تاجیکستان در حالی است که وی چند روز پیش در یک نشست مطبوعاتی گفته بود تا رسیدن به سن بازنشستگی در مقامش خواهد ماند.

اظهار نظر وی در مورد خط راه آهن ترکمنستان - تاجیکستان - افغانستان و متعاقب آن اعتراض طرف ترکمن بازتاب گسترده ای در مطبوعات کشور داشت.

رسانه ها نوشته اند واکنش تند وزارت امور خارجه ترکمنستان به سخنان وی مبنی بر ˈموافقت افغانستان با پیشنهاد تاجیکستان برای تعیین مسیر جدید خط راه آهنˈ می تواند مهمترین دلیل برکناری امان الله حکمت باشد.ترکمنستان در اعتراض خود به سخنان رئیس راه آهن تاجیکستان گفته بود که این پروژه مربوط به سه کشور است و نباید تاجیکستان و افغانستان بدون نظر و تایید طرف ترکمن توافقنامه ای جلسه ای برگزار می کردند.

امان الله حکمت الله در چند ماه گذشته نیز به خاطر تصادف رانندگی رسول پسر 16 ساله اش که بر اثرآن سه نفر کشته و سه نفر مجروح شدند نیز سرخط رسانه های این کشور بود.

دادگاه،برای این حادثه تنها مادر رسول فرزند حکمت الله را که راننده خودرو و عامل این تصادف بود به خاطر نظارت نداشتن بر فرزندش تنها 125 سامانی (25 دلار) جریمه کرد.

اتحادیه روزنامه نگاران تاجیکستان نیز روز گذشته با انتشار بیانیه ای نسبت به یک جلسه مطبوعاتی وی که برخی رسانه ها را تهدید کرده بود، اعتراض کردند.

چند سال پیش نیز پسر بزرگ امان الله به جرم قاچاق مواد مخدر در روسیه متهم شده بود.

آساق**1663**1547
کد N103205