اخطار نماینده مردم اردکان:

رئیس جلسه با شجاعت مصوبه را مغایر اصل 74 بداند

مجلس

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی گفت:‌ نگاه مشترک دولت و مجلس این است که به کشور پاسدار محیط زیست مبدل شویم نه اینکه از منابع عظیم انرژی برای آلوده کردن محیط زیست استفاده کنیم.

نماینده ی مردم اردکان اظهار کرد: آوردن لایحه در اختیار دولت است پس رئیس جلسه شجاعت داشته باشد تصمیم گرفته شده را مغایر اصل 74 بداند چرا که شورای نگهبان به این مصوبه ایراد خواهد گرفت و باید 10 تا 15 روز دیگر برای بررسی آن وقت صرف کند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، محمدرضا تابش درتذکر قانون اساسی با استناد به اصل 74 قانون اساسی با بیان اینکه هیأت رئیسه باید به سوگند خود در استفاده از حداکثر توان برای اجرای آیین نامه داخلی عمل کند، ابراز کرد: پیشنهاد آقای عثمانی مغایر قانون اساسی است؛ چرا که دولت را مکلف کرده است تا پایان خرداد ماه اقدامات قانونی را در جهت اصلاح هدفمند سازی یارانه ها انجام دهد و این به معنای آوردن لایحه است.

نماینده مردم اردکان در مجلس شورای اسلامی افزود: آوردن لایحه در اختیار دولت است پس رئیس جلسه شجاعت داشته باشد تصمیم گرفته شده را مغایر اصل 74 بداند چرا که شورای نگهبان به این مصوبه ایراد خواهد گرفت و باید 10 تا 15 روز دیگر برای بررسی آن وقت صرف کند.

وی افزود:‌در جلسه ای که اعضای کمیسیون تلفیق٬ رؤسای کمیسیون های تخصصی و دو نایب رئیس مجلس با رئیس جمهور داشته اند دولت اعلام کرد که می خواهد اصلاح هدفمندسازی یارانه ها را به صورت لایحه ارائه کند اما نمایندگان اصرار داشتند که تبصره هدفمندسازی یارانه ها در لایحه بودجه ذکر شود.

محمدحسن ابوترابی فرد در پاسخ به تذکر محمدرضا تابش به استناد ماده 18 آیین نامه داخلی و اخطاری به استناد اصل 74 قانون اساسی٬ گفت: تجربه نشان داده در مواردی که مصوبه مجلس بر مکلف کردن دولت صراحت داشته تا لایحه‌ای در جریان بررسی بودجه را به مجلس ارائه کند شورای نگهبان به استناد اصل 74 قانون اساسی بر آن اشکال گرفته اند.

 نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در مجلس شورای اسلامی افزود: در هیأت رئیسه درباره مصوبه جایگزین تبصره هدفمندی بحث شد٬ با توجه به اینکه در این مصوبه تصریح نشده تا دولت لایحه ارایه کند و آمده اقدامات قانونی را در این جهت انجام دهد لذا زمینه برای اینکه این اخطار را وارد بدانیم فراهم نیست.

 وی افزود: در اینگونه موارد مدیر جلسه حداکثر اختیاری که دارد این است که می گوید اخطار وارد است و همکاران باید رأی شان را اعلام کنند و اگر صحن علنی اخطار را وارد دانست موضوع از دستور خارج می شود و الا مواردی هست که دوستان بر امری اصرار دارند و تصمیم گرفته می شود٬ حال شورای نگهبان مخالف قانون اساسی می بیند و آن را ارجاع می دهد و مجلس هم طبق روال خود یا آن را اصلاح می کند یا به مجمع ارجاع می دهد.

 نایب رئیس مجلس با بیان اینکه در مواردی ممکن است برخی اخطارها وارد باشد و شورای نگهبان قایل به آن اخطار نباشد افزود: مصوبه هدفمند سازی یارانه ها تقدیم شورای نگهبان می شود و شورا نیز با توجه به اخطار شما و آقای مصباحی مقدم و سیاست های شورا درباره موضوع تصمیم می گیرد.

ابوترابی فرد هماهنگی و تعامل مجلس و دولت در مسائل مهم کشور از جمله هدفمندسازی یارانه ها مورد تأکید است افزود: در موضوع هدفمندسازی یارانه ها نشست مشترکی به دعوت دولت برگزار شد و در آنجا دیدگاه های متفاوتی از سوی نمایندگان مطرح شد.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر٬ افزود: برخی از نمایندگان در بحث هدفمندسازی یارانه‌ها برادامه مسیر کنونی اصرار داشتند و برخی هم معتقد بودند که در پرداخت منابع هدفمندسازی یارانه ها کسری داریم و پرداخت ها نباید بیشتر از منابع باشند و نظر برخی نیز مطابق پیشنهادی بود که دولت ارائه کرد.

 وی افزود: امیدواریم با تعامل منطقی بین دولت و مجلس و نگاه مشترک بتوانیم منابع عظیم انرژی را به عنوان سرمایه پایدار و مولد حفظ کنیم.

 نایب رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: باید با مدیریت و هماهنگی کامل از قاچاق حتی یک قطره از این سرمایه ارزشمند از کشور جلوگیری کنیم و قطعا در مدیریت قاچاق سیاست های قیمتی مؤثر خواهد بود.

 ابوترابی فرد گفت: نگاه مشترک دولت و مجلس این است که به کشور پاسدار محیط زیست مبدل شویم نه اینکه از منابع عظیم انرژی برای آلوده شدن محیط زیست استفاده کنیم.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در مجلس آلوده شدن محیط زیست را دغدغه جدی مراکز استان ها عنوان کرد و گفت:‌ ضمن جلوگیری از قاچاق باید منابع یارانه ها باید به نحوی توزیع شود که همه به میزان متعادل از آن بهره مند شوند.

کد N103089