اعتراض به شیوه تراکتوری

کشاورزان در سراسر یونان از جمله در آتن با تراکتورهای خود به شهر تسالونیکی آمدند تا با تجمع در مقابل محل برگزاری نمایشگاه بین المللی کشاورزی اعتراض خود را به گوش مقامهای این کشور برسانند.

اعتراض به شیوه تراکتوریکشاورزان در سراسر یونان از جمله در آتن با تراکتورهای خود به شهر تسالونیکی آمدند تا با تجمع در مقابل محل برگزاری نمایشگاه بین المللی کشاورزی اعتراض خود را به گوش مقامهای این کشور برسانند.

 

 

 کشاورزان و دامداران یونانی به مالیاتهای سنگین و هزینه تولید بالا اعتراض دارند که به عقیده آنها باعث شده است که آنها مجبور شوند محصولاتشان را ارزانتر بفروشند. بسیاری از آنها می گویند که شرکتهای بیمه باید خسارت ناشی از هوای بد را به آنها بپردازند.

یورونیوز

52261

 

کد N102766