اردوغان محافظانش را هم برکنار کرد

ایرنا نوشت:

خانه تکانی و برکناری نیروهای پلیس ترکیه به گروه محافظان ˈرجب طیب اردوغان ˈ رسید و 23 نفر از این نیروها در دایره محافظت از نخست وزیر این کشور روز سه شنبه برکنار شدند.

دامنه تصفیه در نیروهای پلیس ترکیه به دایره محافظت از نخست وزیری ترکیه نیز کشیده شد و امروز 23 پلیس شاغل در دایره محافظت از اردوغان که بخشی از آنان را محافظان نزدیک نخست وزیر ترکیه تشکیل می دادند، برکنار شدند.

بر گزارش های دریافتی، در این راستا همچنین 120 نفر از نیروهای پلیس در استان ˈبولوˈ در شمال غرب ترکیه برکنار و یا محل کارشان تغییر کرد.

تصفیه گسترده در نیروهای پلیس ترکیه که پس از 17 دسامبر و آغاز عملیات فساد مالی و ارتشا از سوی دادستانی استانبول آغاز شده است، تاکنون نزدیک به شش هزار نفر از نیروهای پلیس این کشور برکنار و یا به بخش های دیگر منتقل شده اند.

پس از عملیات فساد مالی و ارتشا در 17 دسامبر که با واکنش دولت اردوغان رو برو شد، تصفیه های گسترده ای در شهربانی، قوه قضاییه، رادیو و تلویزیون دولتی ترکیه، وزارت اقتصاد و وزارت کشور و آموزش ملی این کشور انجام شده است.

در عملیات مبارزه با ارتشا و فساد مالی در ترکیه شماری از منتسبان به دولت این کشور، دو نفر از فرزندان وزرای سابق کابینه و برخی از فعالان اقتصادی دستگیر شدند.

مقامات دولتی ترکیه این عملیات را به ˈجماعت نورˈ به رهبری ˈفتح الله گولنˈ منتسب کردند.

جماعت گولن هواداران بسیاری در بین نیروهای پلیس و قوه قضاییه ترکیه دارد.

52261

کد N102764