کاتب:

تبصره‌های الحاقی بودجه از تولید حمایت می‌کند

مجلس

بخش عمده‌ای از این ۲۶ تبصره الحاقی از تولید حمایت می‌کند و در جهت رشد اقتصادی کشور است.

سخنگوی کمیسیون تلفیق گفت: تبصره‌های الحاقی از تولید حمایت کرده است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، غلامرضا کاتب در خصوص پیشنهاد حذف تبصره‌های الحاقی به بودجه ۹۳ گفت: شکستن رکود اقتصادی راهکارش این است که همه راههای برون‌رفت از رکود در نظر گرفته شود.

سخنگوی کمیسیون تلفیق افزود: بخش عمده‌ای از این ۲۶ تبصره الحاقی از تولید حمایت می‌کند و در جهت رشد اقتصادی کشور است.

کد N102659