جنگ قدرت بین اردوغان و فتح الله گولن علنی شد

نشست مطبوعاتی رجب طیب اردوغان پیش از سفر به آلمان به طور کامل تحت تاثیر انتشار خبر تعقیب قضایی افرادی که به دنبال راه اندازی دولت موسوم به «دولت موازی» هستند برگزار شد.

جنگ قدرت بین اردوغان و فتح الله گولن علنی شدنشست مطبوعاتی رجب طیب اردوغان پیش از سفر به آلمان به طور کامل تحت تاثیر انتشار خبر تعقیب قضایی افرادی که به دنبال راه اندازی دولت موسوم به «دولت موازی» هستند برگزار شد.

 

 

 

مقامهای قضایی ترکیه اعلام کردند که در این پرونده رسما جنبش وابسته به فتح الله گولن، شخصیت مذهبی بانفوذی که هم اکنون ساکن آمریکا است متهم شده است که به دنبال سرنگونی دولت است.

رجب طیب اردوغان، پیش تر جنجال اخیر بر سر فساد مالی نزدیکان سیاستمداران دولت را «کودتایی قضایی» خوانده بود که با حمایت کشورهای خارجی صورت گرفته است.

آقای اردوغان در نشست خبری پیش از سفر به آلمان با اشاره به جنبش خدمت، که آقای گولن بنیانگذارش است گفت که دولت نمی تواند وجود چنین سازمانی را بپذیرد. چرا که برای دولت چنین موضوعی، مساله مرگ و زندگی است.

بسیاری از تحلیلگران جنجالهای اخیر در ترکیه را که با بازداشت شماری از بازرگانان سرشناس نزدیک به دولت و نخست وزیر آغاز شد، نمایش علنی جنگ قدرت میان رجب طیب اردوغان و فتح الله گولن، شخصیت مذهبی بانفوذ ترکیه می دانند که در تبعید خودخواسته ای در آمریکا زندگی می کند.

جنجال اخیر پس از آن آغاز شد که حدود یک ماه و نیم قبل شماری از بازرگانان سرشناس که به دولت و نخست وزیر نزدیک بودند بازداشت شدند.

این بازداشتهای جنجال برانگیز با اقدام دولت ترکیه به پاکسازی دستگاه قضایی و امنیتی ادامه یافت. دولت تا کنون دو هزار افسر پلیس و ده ها قاضی و دادستان را یا برکنار کرده یا مجبور به کناره گیری کرده است. گفته می شود که این افراد، به فتح الله گولن نزدیک هستند.

مخالفان دولت پاکسازیهای اخیر در دستگاه قضایی و پلیس را تلاش نخست وزیر برای ممانعت از تحقیقاتی می دانند که به عقیده آنها به شخص رجب طیب اردوغان برمی گردد.

یورونیوز

52261

 

کد N102570