گروههای تروریستی به جمهوری آذربایجان هشدار دادند

گروههای افراطی

باکو - ایرنا - روزنامه ˈگوندم خبرˈ باکو از هشدار گروههای تروریستی در جمهوری آذربایجان خبر داد که بر پایه آن اعلام شده که در اولین اقدام 100 پلیس مورد حمله قرار خواهند گرفت.

به نوشته روز سه شنبه این رسانه جمهوری آذربایجان، مدتی است که افرادیکه هویت شان مشخص نیست، مطالبی تهدیدآمیز مبنی بر انجام عملیات تروریستی در این جمهوری در شبکه های اجتماعی منتشر می کنند. این افراد چند روز پیش دولت جمهوری آذربایجان و اکنون پلیس این کشور را مورد تهدید قرار داده اند.

گوندم خبر با اشاره به بیانیه های صادره از سوی گروه های تروریستی ˈبرادران جنگلˈ و ˈجیش اللهˈ افزود : دومین بیانیه ای که در رابطه با پلیس جمهوری آذربایجان صادر شده، از سوی گروه تروریستی برادران جنگل منتشر شده است

به نوشته این رسانه آذری ، در بیانیه دوم از حضور تروریستهای برادران جنگل در باکو و آمادگی آنها برای انجام عملیات تروریستی علیه پلیس جمهوری آذربایجان خبر داده و گفته شده که در اولین حمله در باکو 100 پلیس کشته خواهند شد.

گوندم خبر با استناد به اظهارات برخی کارشناسان ناشناس، انتشار این قبیل خبرها در جامعه را هدف دار توصیف کرده و حتی به نوعی مساله را به عنوان پیام دولت جمهوری آذربایجان به غرب تعبیر کرده و تداوم یافتن آن را مایه نگرانی دانسته است .

خاورم*1206**1651
کد N102545

خواندنی از سراسر وب