در پی اظهارات ظریف در مورد به رسمیت شناختن رژیم صهیونیستی؛

جمع آوری امضا برای سئوال از وزیر امور خارجه در مجلس آغاز شد

مجلس

عضو شورای مرکزی فراکسیون اصولگرایان مجلس شورای اسلامی از جمع آوری امضا برای طرح سئوال از وزیر امور خارجه در خصوص اظهارات ظریف مبنی بر اینکه به رسمیت شناختن یا نشناختن اسرائیل به ما ربطی ندارد، در مجلس شورای اسلامی خبر داد.

قاسم جعفری در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر اظهار داشت: وزیر امور خارجه در گفتگو با شبکه های خارجی در خصوص به رسمیت شناختن رژیم صهیونیستی اظهار داشته که به رسمیت شناختن یا نشناختن اسرائیل به ما ربطی ندارد.

نماینده مردم بجنورد در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اظهارات ظریف با اصول نظام مغایر است زیرا امام خمینی (ره)، رژیم صهیونیستی را غده سرطانی و مقام معظم رهبری حرامزاده می خوانند و تا امروز نظام هزینه های زیادی را برای مقابله با به رسمیت شناختن این رژیم متحمل شده است.

وی با تاکید بر اینکه وزیر امور خارجه جسارت اظهارنظر در مورد رژیم صهیونیستی را ندارد، گفت: در سالهای گذشته مقامات آمریکایی هر شش ماه یک بار ایران را تهدید غیر مستقیم نظامی کردند اما با روی کار آمدن دولت جدید و مذاکرات ژنو هر روز یا هر هفته ایران را تهدید نظامی می کنند.

جعفری اظهار داشت: اقدامات وزیر امور خارجه موجب شد تا بالاخره عزم نمایندگان برای سئوال از وی که تا امروز سعی می کردند به نوعی وارد این مرحله نشوند جزم شود لذا با امضای بالای نمایندگان این طرح سئوال به هیات رئیسه تقدیم خواهد شد.

به گزارش مهر، پیش از این نیز نمایندگان قصد داشتند پس از توافقنامه ژنو به دلیل عدم انتشار متن توافقنامه سئوال از وزیر امور خارجه را به جریان بیندازند اما با مخالفت ریاست مجلس این سئوال به تعویق افتاد که اظهارات وزیر امور خارجه در مورد رژیم صهیونیستی بالاخره عزم نمایندگان برای سئوال از وزیر امور خارجه را جزم کرد.