سخنگوی دولت در دفاع از پیشنهاد حذف تبصره‌های الحاقی؛

تعدد احکام و قوانین مانع بهره‌وری است

مجلس

قصد داشتیم اصلاح در بودجه صورت گیرد و بخشهایی که درخصوص ارقام نیاز بود در بودجه بیاوریم که در قالب ۲۱ تبصره به مجلس دادیم، اما اگر قرار باشد که ۲۶ تبصره دیگر مجلس به آن اضافه کند، دیگر از استحکام و ایجاز برخوردار نیست.

سخنگوی دولت دردفاع از پیشنهاد حذف تبصرهای الحاقی بودجه سال ۹۳ گفت: پس از تذکر و خواسته نمایندگان در خصوص آوردن لایحه هدفمندی یارانه‌ها به مجلس ما این کار را انجام دادیم و این خواسته نمایندگان بود.

به گزارش خبرنگار ایلنا، محمد باقر نوبخت افزود: قصد داشتیم اصلاح در بودجه صورت گیرد و بخشهایی که درخصوص ارقام نیاز بود در بودجه بیاوریم که در قالب ۲۱ تبصره به مجلس دادیم، اما اگر قرار باشد که ۲۶ تبصره دیگر مجلس به آن اضافه کند، دیگر از استحکام و ایجاز برخوردار نیست.

سخنگوی دولت ادامه داد: نیاز به این همه احکام نداریم، زیرا در فرادست بودجه سالیانه قانون ۵ ساله توسعه وجود دارد.

وی تعدد تبصره‌ها و مواد را مانع بهبود و افزایش بهره‌وری دانست و خاطرنشان کرد: ا ز شما می‌خواهم به جای اینکه ۲۶ تبصره الحاقی به بودجه بیافزایید، طرح‌ها ونظرات خود را به موقع به شکل قانون درآورید.

کد N102213