محسن هاشمی در گفتگو با مهر:

غیر از حل مشکل تورم انقلاب به همه خواسته‌هایش رسید

احزاب و تشکلها

معاون عمرانی دانشگاه آزاد ضمن تاکید بر دستاوردهای انقلاب در سی و پنج سال گذشته، گفت: تنها چیزی که در سه دهه گذشته انقلاب نتواسنته است آن را حل کند؛ مشکل اقتصادی مردم و تورم است. غیر از تورم انقلاب به همه خواسته هایش رسیده است.

محسن هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن برشمردن توفیقات انقلاب در سه دهه گذشته تاکید کرد: وقتی شرایط کنونی انقلاب را نگاه می کنیم همه چیز عالی است و هیچ گاه موفقیت های امروز را متصور هم نبودیم اما تنها چیزی که در سه دهه گذشته انقلاب نتواسنته است آن را حل کند؛ مشکل اقتصادی مردم و تورم است. غیر از تورم انقلاب به همه خواسته هایش رسیده است.

وی ادامه داد: امروز متاسفانه مردم در زمینه های اقتصادی و معیشتی با مشکلاتی روبرو هستند و بدون شک این مردم شایسته شرایط اقتصادی بهتری هستند که انشالله وضعیت مطلوب نیز در حوزه معیشتی حاصل خواهد شد.

معاون عمرانی دانشگاه آزاد اسلامی در پاسخ به اینکه آیا در سال 57 جایگاه فعلی خود را متصور بوده است؟‌ گفت: در روزهای انقلاب هیچگاه به چنین مسائلی فکر نمی کرده و دغدغه های مهمتری داشتیم. در دوران انقلاب و پس از ورود امام خمینی و حضور ایشان در شهر قم جوی شکل گرفت که روحانیون هیچ جایگاهی در حکومت برای خود متصور نبودند و آیت الله هاشمی نیز مانند دیگران تصوری از مسئولیت سیاسی نداشت. هرچند که این فضا دوام چندانی نداشت و پس از تشکیل شورای عالی انقلاب و سرپرستی پدرم در وزارت کشور این فضا تغییر کرد.

مدیرعامل سابق متروی تهران در رابطه با حضور خود در سیاست و قبول مسئولیت در جمهوری اسلامی گفت: آن ایام 17 سال و چندماه بیشتر سن نداشتم اما من از همان اول هم روحانی نبودم و محدودیت روحانیون را نداشتم.

خواندنی از سراسر وب