• ۹بازدید

گفت‌وگوهای صلح دولت پاکستان و طالبان آغاز می‌شود

وبگردی