گفت‌وگوهای صلح دولت پاکستان و طالبان آغاز می‌شود

کد N101937