تنخواه 11 هزار میلیاردی هدفمندی تا پایان خرداد 93؛

دولت موظف به ارائه لایحه فاز دوم هدفمندی شد

مجلس

طبق تبصره الف، پرداخت یارانه نقدی از محل اصلاح قیمت‌های کالا‌ها و خدمات موضوع مواد یک و سه هدفمند کردن یارانه‌ها مندرج در پیوست شماره ۳ این قانون و یارانه‌ها نان، برق و سایر کالا‌ها و خدمات مندرج در این قانون تنها تا پایان خردادماه تا سقف ۱۱۰ هزار میلیارد ریال مجاز است.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی تن‌خواه ۱۱ هزار میلیارد تومانی را برای دولت برای اجرای قانون هدفمندی تا پایان خرداد ۹۳ تعیین کردند که دولت تا آن زمان نسبت به ارائه لایحه‌ای درمورد اصلاح قانون هدفمندی یارانه‌ها اقدام کرده و مبتنی بر آن لایحه فاز دوم هدفمندی از تیرماه سال ۹۳ اجرایی شود.

به گزارش خبرنگار ایلنا، نمایندگان مجلس به پیشنهاد عثمانی نماینده بوکان در مورد تبصره مربوط به هدفمندی رای مثبت دادند.

براین اساس، پیشنهاد دولت در لایحه بودجه ۹۳ در مورد درآمد ۶۳ هزار میلیارد تومانی حذف شد و پیشنهاد دیگری به رای نمایندگان گذاشته شد که نمایندگان با ۱۱۹ رای موافق، ۷۹ رای مخالف و ۷ رای ممتنع از مجموع ۲۳۲ نماینده حاضر در جلسه به تصویب رساندند.

این پیشنهاد جایگزین تبصره ۲۱ در قانون هدفمندی شد.

براین اساس، دولت مکلف است تا پایان خرداد ۹۳ اقدامات قانونی لازم را جهت اصلاح قانون هدفمندی یارانه‌ها و از ابتدای تیرماه ۱۹۳۹ به گونه‌ای عمل کند که ضمن رفع نواقص اجرایی فاز اول، براساس قانون اصلاحی مذکور، فاز دوم را اجرا کند.

طبق تبصره الف، پرداخت یارانه نقدی از محل اصلاح قیمت‌های کالا‌ها و خدمات موضوع مواد یک و سه هدفمند کردن یارانه‌ها مندرج در پیوست شماره ۳ این قانون و یارانه‌ها نان، برق و سایر کالا‌ها و خدمات مندرج در این قانون تنها تا پایان خردادماه تا سقف ۱۱۰ هزار میلیارد ریال مجاز است.

طبق تبصره ب، به دولت اجازه داده می‌شود از کلیه روش‌هایی که منع قانونی ندارد برای شناسایی جامعه هدف استفاده کرده و زمینه اجرایی هدفمندی یارانه‌ها در فا دوم بر مبنای درآمد نسبی خانوار فراهم کند.

کد N101796