پارلمان لیبی با «نقشه راه» جدید موافقت کرد

سیاسی

در نقشه راه جدید لیبی اشاره‌ای به رای عدم اعتماد به «علی زیدان»نخست‌وزیر این كشور نشده است.

پارلمان موقت لیبی با «نقشه راه» جدید برای این کشور موافقت کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، اعضای پارلمان موقت لیبی که زمان فعالیت آن هفتم ماه فوریه به پایان می‌رسد، با نقشه راه جدید برای این کشور موافقت کردند.

بر اساس نقشه راه جدید لیبی در صورت ناکامی کمیته ۶۰ نفره برای پایان تدوین قانون اساسی جدید، انتخابات زودهنگام پارلمانی برگزار می‌شود، اما اگر این کمیته در زمینه تدوین قانون اساسی جدید پیشرفتی داشته باشد پارلمان تا ماه دسامبر آینده به فعالیت خود ادامه می‌دهد تا زمان کافی برای اتمام تدوین قانون اساسی داشته باشد.

«سعد بن شراده» عضو مستقل پارلمان لیبی گفت که نقشه راه جدید تدوین شده و همه چیز به مردم لیبی واگذار شده است تا در مورد آینده این کشور تصمیم گیری کند.

برخی دیگر از اعضای پارلمان موقت لیبی نیز گفتند که نقشه راه جدید اشاره‌ای به رای عدم اعتماد به «علی زیدان» نخست وزیر این کشور نمی‌کند و زمان‌های انتخابات را نیز کمیته انتخابات معین می‌کند.

بنا بر این گزارش، بسیاری از مردم لیبی به علت ناکارآمدی پارلمان لیبی از زمان روی کار آمدن آن در سال ۲۰۱۲ به شدت از آن انتقاد کرده‌اند.

کد N101775