سفر معاون شورای امنیت ملی روسیه به ایران

سیاست خارجی

معاون دبیر شورای امنیت ملی روسیه که به تهران سفر کرده است امروز با دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران رایزنی می کند.

به گزارش خبرنگار مهر، لوکیانوف معاون دبیر شورای امنیت ملی روسیه قرار است امروز سه شنبه در تهران با علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران دیدار و گفتگو کند.

لوکیانوف قرار است با برخی دیگر از مقامات ایرانی تبادل نظر کند.