هند و ابراز علاقه تازه به خط لوله گاز ایران

هند,انرژی

دهلی نو - ایرنا - به نظر می رسد که هند به عنوان سومین مصرف کننده انرژی در جهان علاقه تازه ای نسبت به الحاق به طرح خط لوله گاز ایران - پاکستان پیدا کرده است .

به گزارش ایرنا، تهران - اسلام آباد و دهلی نو حدود یک دهه با یکدیگر در مورد اجرای یک طرح چندین میلیارد دلاری خط لوله برای انتقال گاز از ایران به پاکستان و سپس هند مذاکره می کردند ولی هندی ها از چند سال قبل تاکنون تحت فشار آمریکا از شرکت در گفت وگوها خودداری کردند.

با این حال روزنامه انگلیسی زبان ˈتریبیونˈ چاپ دهلی نو روز سه شنبه درگزارشی نوشت: بهبود در روابط بین ایران و غرب و پیش رفت در حل مساله هسته ای علاقه هند را نسبت خط لوله گاز ایران - پاکستان احیا کرده است.

ˈسلمان خورشیدˈ وزیر امو خارجه هند نیز در اوایل هفته جاری طی گفت و گویی با عده ای از خبرنگاران پاکستانی در دهلی نو به این موضوع اذعان کرده است.

به نقل از خورشید ذکر شده که ˈاگر همه طرف های ذیربط جدی باشند ما آماده واردات گاز طبیعی از ایران و آسیای میانه از طریق پاکستان هستیم.ˈ

وی افزود: اینگونه طرح ها وابستگی را بین کشورهای منطقه تشدید و هند و پاکستان را به تدارک یک رابطه همکارای دراز مدت رهنمون خواهد کرد.

دهلی نو تا سال 2009 بخشی از طرح چند میلیارد دلاری مهم معروف به خط لوله صلح ایران - پاکستان - هند بود ولی بعدا از این طرح خارج شده و موضوعات مربوط به قیمت گاز و امنیت خط لوله را به عنوان دلیلی برای این اقدام خود ذکر کرد.

بسیاری از ناظران معتقدند دهلی نو تحت فشار آمریکا و به بهانه مساله برنامه هسته ای ایران اقدام به خروج از این طرح منطقه ای کرد هرچند منابع رسمی هند این موضوع را بطور رسمی تاکنون تایید نکرده اند.

با این حال وزیر خارجه هند در اظهارات اخیر خود تاکید کرده کشورش هرگز از این طرح خط لوله خارج نشده است.

وی ظاهرا در طول گفت وگوی خود با خبرنگاران پاکستانی گفت:ˈ زمانیکه شما (پاکستان) مبلغ چنین هنگفتی را در طرحی سرمایه گذاری می کنید لازم است که جدی باشید، لفاظی به تنهایی مفید واقع نخواهد گشت.ˈ

آساق ** 2164 ** 275 **
کد N101683