درآمد بازارچه های مشترک مرزی به خزانه داری کل کشور واریز می شود

بررسی بودجه

تهران – ایرنا – نمایندگان مجلس شورای اسلامی اجازه دادند درآمدهای حاصل از ارایه خدمات بازارچه های مشترک مرزی به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز شود.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، نمایندگان در ادامه بررسی بخش های درآمدی لایحه بودجه 93 کل کشور تبصره 18 این لایحه را مورد تصویب قرار دادند.

براساس بند الف این تبصره، درآمدهای حاصل از ارایه خدمات و اجازه استفاده از امکانات بازارچه های مشترک مرزی، موضوع ردیف شماره 140115 جدول شماره 5 این قانون به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز می شود.

همچنین نمایندگان در جریان بررسی تبصره 19 بند 170 الحاقی به این تبصره را تصویب کردند.

براساس این بند، کلیه دستگاه های موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 5 قانون محاسبات عمومی و دارندگان ردیف در این قانون مکلف اند در صورت درخواست متقاضی بخش خصوصی یا تعاونی وجوه نقد مورد مطالبه در قبال فروش محصول یا ارایه خدمت و یا صدور مجوز بیش از یک میلیارد ریال از سرمایه گذاران، تولیدکنندگان، صادرکنندگان و واردکنندگان ایرانی را به صورت نسیه وصول کنند.

این مبلغ طی آیین نامه ای که به پیشنهاد مشترک وزارت اموراقتصادی و صنعت ، معدن و تجارت و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری حداکثر تا یک ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیات وزیران می رسد اجرا خواهد شد.

در صورت انعقاد قرارداد دریافت اقساطی و یا دریافت یکجا دستگاه های مذکور موظف اند با دریافت تظامین لازم به تشخیص خود با افزایش 24 درصد به کل مبلغ نقدی مورد مطالبه اضافه کنند و بر مبنای آن قرارداد منعقد نمایند.

این افراد همچنین می توانند در موارد مربوط به درآمدهای عمومی تضمین لازم برای وصول وجوه تا پایان بهمن ماه اقدام کنند.

سیام**2021**1058**1535
کد N101566