با تصویب مجلس؛

افزایش اعتبار 10 درصدی طرح های عمرانی از محل صرفه جویی اعتبارات هزینه ای هر دستگاه مجاز شد

مجلس

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب بندی از بخش درآمدی لایحه بودجه 93 مجوز افزایش اعتبار طرح های تملک دارایی سرمایه ای معادل 10 درصد از محل صرفه جویی در سایر اعتبارات هزینه ای را صادر کردند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر در جلسه روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی و در ادامه بررسی لایحه بودجه 93 کل کشور در نوبت صبح نمایندگان در بررسی بخش های درآمدی بودجه مقرر کردند که افزایش اعتبار هر یک از طرح های تملک دارایی های سرمایه ای معادل 10 درصد از محل صرفه جویی در سایر اعتبارات هزینه ای هر دستگاه مجاز است.