نعمتی در تذکری در خصوص نحوه رسیدگی به جزئیات بودجه:

دقت را فدای سرعت می‌کنیم

مجلس

بر اساس این بند در جلسه علنی پس از رسیدگی به کلیات بودجه رسیدگی و سقف آن به تصویب خواهد رسید و پس از آن پیشنهاد‌ها مطرح می‌شود.

نماینده اسد آباد در مجلس شورای اسلامی با اشاره به نحوه رسیدگی به جزییات لایحه بودجه گفت: دقت را فدای سرعت نکنیم.

به گزارش خبرنگارایلنا، بهروز‌نعمتی در نشست علنی امروز- سه‌شنبه- مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه ۹۳ کل کشور در تذکری با استناد به ماده ۱۸۶ آئین نامه داخلی مجلس در بند۴ خاطرنشان کرد: بر اساس این بند در جلسه علنی پس از رسیدگی به کلیات بودجه رسیدگی و سقف آن به تصویب خواهد رسید و پس از آن پیشنهاد‌ها مطرح می‌شود.

نماینده مردم اسد‌آباد در ادامه تذکر خود با بیان اینکه ما دقت را فدای سرعت می‌کنیم، گفت: من پیشنهادی داشتم که متاسفانه هیات رئیسه این پیشنهاد را نپذیرفت و لذا از هیات رئیسه خواهش می‌کنم که این گونه موارد را مورد توجه جدی تری قرار دهند.

کد N101465