زنگ خطر «سبد كالا» براي دولت

سبد کالا

حاشيه‌هاي سبد كالايي يك زنگ خطر ديگري هم براي دولت به حساب مي‌آمد و آن هم اينكه منابع اطلاعاتي دولت براي اتخاذ چنين تصميماتي هنوز بسيار ضعيف و غيرقابل اتكاست.

به گزارش آفتاب به نقل از شفاف، از دو روز گذشته توزيع سبد كالايي بين افرادي كه مشمول دريافت اين سبد بودند آغاز شده و همين موضوع زمينه‌ساز بحث‌ها و چالش‌هاي فراواني شده‌است. در گام اول نبايد فراموش كرد كه دولت در اجراي چنين طرحي قطعا اهداف خيرخواهانه‌اي را دنبال مي‌كرده است اما نبايد فراموش كرد كه هميشه اگر برنامه‌ريزي درستي صورت نگيرد، برنامه‌اي با اهداف مناسب هم مي‌تواند وضعيتي غيرقابل قبول و معضل‌آفرين به وجود بياورد. دولت هم با اين تصميم خود به دليل نداشتن برنامه‌ريزي درست و داشتن نگاهي تك‌بعدي نتوانست به اهداف حقيقي و واقعي خود در ارايه سبد كالا به مردم دست پيدا كند.
نبايد فراموش كرد كه قرار بود سبد كالا در كنار حفظ حرمت و كرامت انساني مردم كمكي به سفره‌ها و معيشت آنها كند. بنابراين در اين صورت قشر هدف ما بايد به نوعي معين مي‌شد و افرادي را در بر مي‌گرفت كه سفره كوچك‌تري داشتند و توانايي تامين معيشت از آنها سلب شده بود. با اين وجود ما شاهد بوديم كه بسياري از افراد دريافت كننده اين سبد كالا از نظر معيشتي آنقدرها با مشكل مواجه نبودند.
البته تورم افسارگسيخته در طول سال‌هاي گذشته زندگي بسياري از مردم را دشوار كرده بود اما اقشار خاصي بودند كه از اين شرايط ضربه‌اي جبران ناپذير بر معيشت خود احساس كرده بودند. اگر به تصاويري كه خبرگزاري‌ها هم مخابره كردند توجه كنيم خواهيم ديد كه برخي از افراد دريافت كننده سبد كالا با خودروهايي نو براي تحويل گرفتن اين سبد آمده بودند كه نشان مي‌دهد قشر هدف به درستي از سوي دولت تعين نشده ‌است.
شايد بتوان گفت كه حاشيه‌هاي سبد كالايي يك زنگ خطر ديگري هم براي دولت به حساب مي‌آمد و آن هم اينكه منابع اطلاعاتي دولت براي اتخاذ چنين تصميماتي هنوز بسيار ضعيف و غيرقابل اتكاست. نبايد فراموش كرد كه دولت در سال آينده تصميم دارد يارانه برخي از افراد مرفه را قطع كند و بايد بار ديگر به منابع اطلاعاتي رجوع شود.
اگر براي حذف يارانه نقدي قشر مرفه هم مثل سبد كالا انجام شود مسلما در سال آينده در اين موضوع هم چالش‌هاي فراواني را تجربه خواهيم كرد كه چه بسا آثار و آسيب‌هايي بسيار فاجعه‌بارتر از سبد كالا در پي خواهد داشت. از همين‌رو دولت بايد سعي كند در مدت باقي مانده تا سال 93 منابع اطلاعاتي خود را تقويت كند تا بتواند تصميماتي هر چه بهتر اتخاذ كند و شرايط اقتصادي كشور را سامان دهد.
کد N101464